Jourservice

Du kan också anlita oss för jourservice. Detta innebär bl a att vi hjälper till med låsning/upplåsning, återställande av yttre skydd vid inbrottsskador etc.

Vi har alltid en bevakningsbil till Ditt förfogande!

© Gävleborgs Bevakning AB 2012 | Box 98, 811 21 Sandviken | Tel: 026-25 25 80 | Fax: 026-25 25 83 | info@gavleborgsbevakning.se